5/5
 a
Fast lav fragt Kun 89 kr*
 a
Vestjyllands største blomster og havecenter

Efterår/Vinter

Efterår/Vinter

Det er rigtigt vigtigt at gøre dit havebassin klar til efteråret og vinteren, da hele næste års sæson afhænger af denne vedligeholdelse. Nederst på siden kan du læse en guide til, hvordan du gør.

Grid 

Grid 

Gør havedammen efterårs- og vinterklar

Undgå efteråret igennem at bassinet bliver fyldt med nedfaldne blade og andet affald. Bladene vil nemlig vinteren igennem synke til bunds og opbygge et næringsdepot af organisk materiale. Selv om det er vinter, sker der en nedbrydning af affaldet, og er der mange blade i bassinet, opstår der risiko for iltsvind og udvikling af sumpgas. Forårets stigende temperaturer og øget solmængde vil gøre, at det næringsrige vand giver en kraftig algevækst.

Du kan nemt forhindre store nedfald af blade, ved at spænde et løst net hen over bassinet. Udover at være et effektivt middel mod blade, er det også godt mod fiskehejren. Fjern bladene fra nettet ved at fjerne nettet med alle bladene ovenpå og putte det henover igen uden blade efterfølgende. 

Nogle blade vil altid smutte igennem nettet og det er bedst at fjerne alle blade, før frosten begynder rigtigt at bide - brug derfor et finmasket net eller en bassinstøvsuger til at fjerne det resterende fra bunden (Hvis du ikke selv har en bassinstøvsuger, kan du leje en af os). 

Vintertips til havedammen

Nu hvor det er blevet vinter, er det meget vigtigt, at der er ekstra lufttilføring til dit havebassin. Luften som pumpes ned i bassinet er nemlig medvirkende til, at der er en våge åben, hvis der kommer frost og derved is på vandet. Udover den friske ilttilførsel og åndehullet er luften også med til at hjælpe sumpgasserne med at komme uhindret ud af bassinet. Fjernes sumpgasserne ikke, risikerer du, at fiskene dør af iltmangel.

Vær ikke for god af dig og brug en stor pumpe, da dette vil bevirke at fiskene vil bruge for meget energi på at "stå stille" i bassinet. Anvend derfor en luftpumpe beregnet til størrelsen på dit bassin. 

Er frosten kommet snigende og bassinet allerede frosset til, kan du forsigtigt smelte et hul i vandet med varmt vand eller en blæselampe for derefter at placere luftpumpen. Slå aldrig hul på isen da dette vil forårsage chokbølger i vandet, som kan stresse eller slå fiskene ihjel. 

Har du nogle spørgsmål eller mangler vejledning, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os, så hjælper vores eksperter dig gerne.