5/5
 a
Fast lav fragt Kun 89 kr*
 a
Vestjyllands største blomster og havecenter

Vandplanter

Vandplanter

Stort udvalg af vandplanter

Vandplanter dækker over forskellige former for planter, der alle er vigtige for et sundt vandmiljø i haven. Vandplanter kan enten vokse op af vandet, flyde på overfladen af vandet eller vokse under vandet. Hvis du udelukkende er bekymret for dine fisk i vandet, så er undervandsplanter helt klar de vigtigste, da mange fisk har stor gavn af netop undervandsplanter. Dog er alle slags vandplanter vigtige hvis du ønsker et sundt bassin.

Læs vores plantevejledning til vandplanter her

Hvorfor vandplanter

Vandplanter kan give godt liv i haven. Især hvis du har et havebassin med fisk i, er det helt essentielt at du har vandplanter til at minimere algevæksten og holde dit bassin rent. Der findes mange forskellige slags vandplanter. Vores store udvalg af billige vandplanter omfatter bl.a. kantplanter, sumpplanter, undervandsplanter og åkander/nøkkeroser. Hvis du har flere forskellige slags vandplanter så mimimerer du også mængden af alger, så du får mere rent og klart vand.

Ønsker du vandplanter i havebassinet kræver det kurv, net og specielt jord. Se hvordan du bedst planter din vandplanter. 

Se vores plantevejledning til vandplanter her

For at sikre dine vandplanter god vækst, så anbefaler vi at du følger disse råd. 

Ved Nøkkeroser skal du: 

1. Tag nettet og læg ned i kurven
2. Tag åkanden og plant i kurven i rent ler. Den må ikke plantes dybere end den står i den potte den kommer i, hvis vækstpunktet bliver plantet for dybt i potten, kan væksten gå i stå. 
3. Put de to gødningskugler ned i leret til plantens rødder. Tag så nettet og kom op omkring leret. Læg nogle sten på nettet så det bliver holdt på plads.
4. Sæt den i en balje med vand, hvor den skal stå og trække til næste dag
5. Sæt den i dit bassin. OBS: hvis leret ikke får sat sig, vil det hvirvle rundt og plumre vandet. 

Ved andre vandplanter skal du:

1.Tag nettet og læg ned i kurven.
2. Tag vandplanten og plant i vandplantejord i kurven. Den må ikke plantes dybere end den står i den potte den kommer i. 
3. Sæt den i en balje med vand. Lad den stå og trække til jorden har sat sig. 
4. Sæt den i dit bassin. 
5. Husk at tilføre vandplante gødningskugler efter 1-2 mdr

Zoner: 

Zone 1: Kantplanter:
Kan stå i kanten af havedammen med rodhalsen over vandkanten. 

Zone 2: Sumpplanter: 
Kan stå i den øverste del af dammen med rodhalsen ned til 20 cm under vandkanten. 

Zone 3: Undervandsplanter og iltgivere:
Dybvandszone fra 0->120 cm. Nogle få kan stå helt ned til 120 cm under vandkanten.

Zone 4: Flydeplanter: 
De rodfæstes ikke, men flyder rundt i dammen.