Gødning er for planterne, som mad er for os; det er næring. Det er noget, de kræver for at vokse sig store og flotte. Men hvilken slags gødning passer til hvilken plante? Og hvornår skal man gøde?

Hvilken gødning skal du vælge?

Der er mange forskellige gødninger på markedet i dag og hvis vi ser bort fra special gødningerne såsom rosen-, citrus-, hortensia-, surbundsgødning osv. og kigger på en overordnet inddeling af gødningerne, kan man sige, at der er kunstgødningerne (uorganiske) og naturgødningerne (organiske). Den store forskel her er, at naturgødningerne er fremstillet af enten komposterede planterester eller af husdyrmøg, mens kunstgødninger er kemisk fremstillede gødninger.

Vi anbefaler at du anvender de organiske gødninger, da der er mange fordele for både dig og jorden. Organiske gødninger er sammensat af organisk naturligt materiale og er derfor med til at forbedre jordstrukturen. Mikrolivet i jorden vil trives, mens gødningen langsomt nedbrydes og frigiver de næringsstoffer, som planterne har brug for. Derfor vil en organisk gødning holde og give næring til planterne i betydeligt længere tid end kunstgødning, hvilket betyder, at du ikke behøver at strø gødning så ofte. Ved brug af kunstgødning risikerer du derudover en hurtig udvaskning.

Endvidere er der ikke stor fare for, at du overgøder og svider planterne, når du anvender en organisk gødning, da det alligevel nedbrydes langsomt.

Alle vores gødninger fa Osmo og Ecostyle er organiske. Find dem her.

Hvornår skal du gøde?

Uanset hvilken gødning du vælger, er den bedste årstid at strø gødningen første gang om foråret. Jorden skal være arbejdsdygtig og du kan med fordel strø din gødning samtidig med, at du bearbejder jorden til dette års sæson. Gødning kan i køkkenhaven nedgraves en smule og i bedene strøs ovenpå.

Til de fleste planter kan du med fordel gøde ca. 2 gange yderligere i løbet af vækstperioden (sommeren), så tre gange i alt på et år – og husk endelig at det er bedre at give for lidt end for meget, for at undgå overgødning. Ved brug af kunstgødning, pas på ikke at svide planterne.

Bemærk: Roser kræver en speciel gødningsplan. Læs den her.

Vi ønsker dig rigtig god vækst og  ”gøde-lyst” ;-)